Ruim 31 JAAR DE WERELD BINNEN HANDBEREIK

ANVR


het IVOR is business partner van de ANVR en dit partnerschap heeft ertoe geleid dat het IVOR als eerste opleidingsinstituut in Nederland  ANVR gecertificeerd was.

Om voor ANVR certificering in aanmerking te komen, zijn er hoge eisen waaraan men dient te voldoen. Het was het hoogst haalbare kwaliteitskeurmerk dat er bestond binnen de opleidingen in de reiswereld. Het opleidingsproject Certificering Opleidingen Tourmanagement is op verzoek van én in nauwe samenwerking tussen verscheidene touroperators én de ANVR in 2010 gestart en beëindigd in maart 2020. Door het ontwikkelde beroepscompetentieprofiel en de bijbehorende certificeringsystematiek wordt een verbetering van de kwaliteit van tourmanagers gewaarborgd. Hierbij is aansluiting gezocht bij wet- en regelgeving vanuit Brussel.

De audit heeft op vijf onderwerpen plaatsgevonden

  1. Inhoud en programma van de opleiding (beroepscompetentieprofiel)
  2. Inzet van personeel (kwaliteit van de trainers)
  3. Voorzieningen en studiebegeleiding
  4. Kwaliteitszorg
  5. Toetsing en beoordeling bereikte eindniveau

Het IVOR voldoet al jaren aan het beroepscompetentieprofiel zoals dat is opgezet door de touroperators. En daarmee voldoet de IVOR opleiding aan de functie-eisen die aan de reisbegeleider worden gesteld.

‹ Terug