Ruim 29 JAAR DE WERELD BINNEN HANDBEREIK

ANVR


het IVOR is business partner van de ANVR en dit partnerschap heeft ertoe geleid dat het IVOR als eerste opleidingsinstituut in Nederland sinds januari 2012 ANVR gecertificeerd is.

Om voor ANVR certificering in aanmerking te komen, zijn er hoge eisen waaraan men dient te voldoen. Het is op dit moment het hoogst haalbare kwaliteitskeurmerk dat er bestaat binnen de opleidingen in de reiswereld. Het opleidingsproject Certificering Opleidingen Tourmanagement is op verzoek van én in nauwe samenwerking tussen verscheidene touroperators én de ANVR in 2010 gestart. Door het ontwikkelde beroepscompetentieprofiel en de bijbehorende certificeringsystematiek wordt een verbetering van de kwaliteit van tourmanagers gewaarborgd. Hierbij is aansluiting gezocht bij wet- en regelgeving vanuit Brussel.

De audit heeft op vijf onderwerpen plaatsgevonden

  1. Inhoud en programma van de opleiding (beroepscompetentieprofiel)
  2. Inzet van personeel (kwaliteit van de trainers)
  3. Voorzieningen en studiebegeleiding
  4. Kwaliteitszorg
  5. Toetsing en beoordeling bereikte eindniveau

Het IVOR heeft als eerste opleidingsinstituut in de reiswereld de audit positief doorlopen. IVOR reisleiders hebben nu de mogelijkheid zich, na het behalen van het IVOR diploma,  in te schrijven in het ANVR Opleidingen Register Tourmanager en in aanmerking te komen voor het ANVR-diploma en een ‘ANVR Reisleider ID kaart’.

‹ Terug