Ruim 31 JAAR DE WERELD BINNEN HANDBEREIK

Disclaimer

Alhoewel uiterste zorg wordt besteed aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de informatie op deze website, is het onverhoopt niettemin mogelijk dat de informatie geheel of ten dele achterhaald, incompleet of niet (langer) correct is.

Het IVOR aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade als gevolg van welk gebruik dan ook van de aangeboden informatie, daaronder vanzelfsprekend mede begrepen informatie van internetsites en/of andersoortige informatiebronnen van derden, waardoor middels de website toegang tot kan worden verkregen. Aan de inhoud van de aangeboden informatie kunnen overigens geen rechten worden ontleend.