Ruim 31 JAAR DE WERELD BINNEN HANDBEREIK

Privacyverklaring

Privacy Policy

Via deze Privacy Policy informeren IVOR Reisbegeleiding en IVOR Trainingen je over de wijze waarop binnen onze organisaties wordt omgegaan met je persoonsgegevens. IVOR Reisbegeleiding en IVOR Trainingen zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van je persoonsgegevens. De verantwoordelijken worden hierna gezamenlijk aangeduid als IVOR. IVOR respecteert je privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt (AVG).

Welke gegevens worden verwerkt?

IVOR verwerkt de persoonsgegevens die we van jou, van je werkgever, of uitkerende instantie ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, informatieaanvraag via het contactformulier of als je op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: je naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding en/of selectiegesprek waarvoor je je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens, je feedback over de opleiding en overige informatie die je aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt IVOR persoonsgegevens in het kader van je opleiding, zoals je aanwezigheid, eventuele resultaten en of je de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond.

Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt?

IVOR gebruikt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de opleiding;
 • het verzorgen van de opleiding;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • om mailings en vacatures toe te zenden;
 • om je de door jou gevraagde inlichtingen te verstrekken en op je vragen te reageren; en
 • om te voldoen aan op IVOR rustende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar. Je persoonsgegevens zijn beschikbaar voor andere medecursisten binnen je eigen lesgroep om de uitvoering van de praktijkdagen op elkaar af te stemmen. Indien dat met je werkgever, of uitkerende instantie is overeengekomen, kan IVOR informatie over je aanwezigheid bij de opleiding verstrekken. IVOR zal je gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij je daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan IVOR of indien IVOR daartoe wettelijk verplicht is.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer je je internet browser afsluit. Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Marketing 

Facebook

 • Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard.
 • Delen: Facebook deelt geen informatie met derden. Bekijk Facebook Privacy Statement.

Google AdWords – Google Dynamics Remarketing

 • Doel: De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Bekijk Google Privacy Statement.

Google Analytics

 • Doel: De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor IVOR en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik.
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics hebben we uitgezet). Bekijk Google Privacy Statement.
 • Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende maatregelen genomen ter bevordering van uw privacy:
  – Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
  – We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.Als u niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on downloaden van de Google site: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Klanten vertellen

 • Doel: Klantenvertellen-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt.
 • Eigenschap: De cookie komt van Klantenvertellen en wordt 3 maanden bewaard.
 • Delen: Klantenvertellen deelt geen non-persoonlijke data met derden. Bekijk Klantenvertellen Privacy Statement.

LinkedIn

 • Doel: De LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op LinkedIn getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van LinkedIn en wordt 3 maanden bewaard.
 • Delen: LinkedIn deelt geen non-persoonlijke data met derden. Bekijk LinkedIn Privacy Statement.

Beveiliging en bewaartermijn

Je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. IVOR bewaart je persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. IVOR mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een gespecificeerd verzoek tot IVOR richten door een e-mail te sturen naar info@ivor-reisbegeleiding.nl, onder vermelding van je naam en adres. IVOR zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal IVOR de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

IVOR kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 21-05-2018.